Government of Nepal

Ministry of Cooperatives and Poverty Allevation

Central Cooperative Training Center

Kathmandu, Nepal

HIGHLIGHTS : सूचीमा समावेश हुन चाहने परामर्शदाताले आवेदन दिने वारेको सूचना अा‍‍ व‍ ‍०७४/७५ काे लागि सूचिकृत फर्महरुकाे विवरण । अा‍‍ व‍ ‍०७४/७५ काे लागि सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना

सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण

1 Proactive disclosure २०७४।०७।०१ देखि २०७४।०९। मसान्तसम्मको
2 Proactive disclosure : २०७४।०४।०१ देखि २०७४।०६। मसान्तसम्मको
3 सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण (Proactive Disclosure) २०७४ बैशाख देखि असार सम्म
4 सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण (Proactive Disclosure) २०७३ माघ देखि चैत्र सम्म
5 सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण (Proactive Disclosure) २०७३ कार्तिक देखि पौष सम्म
6 सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण (Proactive Disclosure) २०७३ श्रावण देखि आश्विन सम्म