Government of Nepal

Ministry of Cooperatives and Poverty Allevation

Central Cooperative Training Center

Kathmandu, Nepal

HIGHLIGHTS : अा‍‍ व‍ ‍०७४/७५ काे लागि सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना खाजा तथा खानाकाे सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना पुन: सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण

1 सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण (Proactive Disclouser) २०७४ बैशाख देखि असार सम्म
2 सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण (Proactive Disclouser) २०७३ माघ देखि चैत्र सम्म
3 सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण (Proactive Disclouser) २०७३ कार्तिक देखि पौष सम्म
4 सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरण (Proactive Disclouser) २०७३ श्रावण देखि आश्विन सम्म