Government of Nepal

Ministry of Agriculture, Land management and Co-Operative

Central Cooperative Training Center

Kathmandu, Nepal

HIGHLIGHTS : बोलपत्र सूचना सूचीमा समावेश हुन चाहने परामर्शदाताले आवेदन दिने वारेको सूचना अा‍‍ व‍ ‍०७४/७५ काे लागि सूचिकृत फर्महरुकाे विवरण ।

अा‍‍ व‍ ‍०७४/७५ काे लागि सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना

Published By: cctc


/uploads/files/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A5%80%20%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%8B.docx