Government of Nepal

Ministry of Agriculture, Land management and Co-Operative

Central Cooperative Training Center

Kathmandu, Nepal

HIGHLIGHTS : बोलपत्र सूचना सूचीमा समावेश हुन चाहने परामर्शदाताले आवेदन दिने वारेको सूचना अा‍‍ व‍ ‍०७४/७५ काे लागि सूचिकृत फर्महरुकाे विवरण ।

खाजा तथा खानाकाे सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

Published By: cctc


/uploads/files/%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE.docx