Government of Nepal

Ministry of Cooperatives and Poverty Allevation

Central Cooperative Training Center

Kathmandu, Nepal

HIGHLIGHTS : सूचीमा समावेश हुन चाहने परामर्शदाताले आवेदन दिने वारेको सूचना अा‍‍ व‍ ‍०७४/७५ काे लागि सूचिकृत फर्महरुकाे विवरण । अा‍‍ व‍ ‍०७४/७५ काे लागि सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना

Notices

सूचीमा समावेश हुन चाहने परामर्शदाताले आवेदन दिने वारेको सूचना
Published By: CCTC
अा‍‍ व‍ ‍०७४/७५ काे लागि सूचिकृत फर्महरुकाे विवरण ।
Published By: cctc
अा‍‍ व‍ ‍०७४/७५ काे लागि सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना
Published By: cctc
खाजा तथा खानाकाे सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना
Published By: cctc
पुन: सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।
Published By: cctc
सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना
Published By: cctc
सिलवन्दी बोलपत्र आव्‍हान गरिएको सूचना ।
Published By:
सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना
Published By:
आ.ब. २०७३-७४ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसारका तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना
Published By:
आ.व. ०७२-७३ को प्रगति विवरण
Published By:
सवारी साधन/मेशिनरी सामानको लिलाम सम्वन्धी वोलपत्र
Published By: cctc
तालिमको सूचना मिति २०७२।०८।११
Published By: