Government of Nepal

Ministry of Cooperatives and Poverty Allevation

Central Cooperative Training Center

Kathmandu, Nepal

HIGHLIGHTS : अा‍‍ व‍ ‍०७४/७५ काे लागि सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना खाजा तथा खानाकाे सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना पुन: सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Staff Information

क्र.सं.

दर्जा

कर्मचारीको नाम थर

1

प्राचार्य

श्री भरत प्रसाद अचार्य

2

सहकारी प्रशिक्षक

श्री शान्ति महत

3

सहकारी प्रशिक्षक

श्री वासुदेव भट्टराई

4

सहकारी प्रशिक्षक

श्री खोमराज आचार्य

5

सहकारी प्रशिक्षक

श्री देवु परियार

6

सहकारी प्रशिक्षक

श्री गौतम पंज्ञानी

7

लेखा अधिकृत

श्री पोम नारायण ज्ञावली

8

कृषि प्रशिक्षक

श्री इन्द्र शर्मा ढुंगाना

9

ना.सु.

श्री भोलानाथ पोखरेल

10

ना.सु.

श्री तेजेन्द्र अधिकारी

11

टा.ना.सु.

श्री बालगोपाल बैद्य

12

खरिदार

श्री तारा पौडेल

13

ह.स.चा. पाँचौ तह

श्री माधव अधिकारी

14

कार्यालय सहयोगी

श्री बिनोद डंगोल

15

कार्यालय सहयोगी

श्रीमती बैनीचा पोडे